Dívka s úsměvem v přírodě
""

Zodpovědná
krása
P&G.

Náš plán pro příští generace

I uprostřed rozsáhlých změn a rozvratu je možné budovat udržitelný svět, který zlepšuje kvalitu života, respektuje lidská práva a chrání životní prostředí.

Zodpovědná krása P&G představuje přístup založený na systémovém myšlení za účelem rozhodování a poskytuje plán pro zvládnutí dnešních výzev a zítřejšího růstu.

Zodpovědná krása P&G není samostatným projektem, který děláme jen tak bokem – je to způsob, jakým konáme každý den po celém světě.

-Alex Keith,
CEO, P&G Beauty

Náš přístup a hlavní zásady

Pojmy jako přírodní, organický, čistý a udržitelný jsou v oblasti krásy široce používány. Mnohé z těchto pojmů však postrádají jasné definice nebo dohodnuté standardy. A co je možná ještě důležitější, zaměření na jednu oblast může vést ke kompromisům nebo nechtěným důsledkům v jiné oblasti. Přírodní složky nemusí být nutně bezpečné nebo udržitelné. Protichůdná sdělení o syntetických a přírodních látkách mohou vyvolat obavy z alergických reakcí nebo způsobit překvapení, že některé přírodně identické látky jsou udržitelnější než alternativy pocházející z přírodních zdrojů.

V P&G Beauty věříme, že byste takové kompromisy neměli dělat. A tak jsme se rozhodli navrhnout nový standard, který by pomohl zajistit, aby pozitivní přínosy plynoucí z jedné oblasti neměly nechtěné důsledky v jiné oblasti.

Herbal essences

Přístup založený na systémovém myšlení

Abychom dosáhli smysluplného pokroku, potřebujeme celkový systémový přístup a vyhnout se „přepínání problémů“ – řešení jednoho problému, které ale následně vytvoří potíže.

V případě kosmetiky to znamená jít nad rámec environmentálních postupů a zabývat se vzájemnou závislostí všech aspektů vývoje výrobku a firemního chování – všech činností, na kterých vám záleží při výběru kosmetického výrobku a světa, ve kterém žijeme.

Zodpovědná krása P&G je naším závazkem být pozitivní silou krásy ve světě. Jedná se o přístup ke kráse založený na systémovém myšlení, který uznává souvislosti a vzájemnou závislost pěti základních principů – kvality a efektivity, bezpečnosti, udržitelnosti, transparentnosti a rovnosti a začlenění.

Abychom mohli vyvíjet řešení, která budou generovat další řešení, musíme brát svět jako vzájemně se ovlivňující systémy, a ne vidět věci jako statický snímek nebo izolovaný problém.

Pět vzájemně propojených hlavních zásad

Zodpovědná krása P&G zajišťuje, že každý výrobek má ty nejlepší vlastnosti ve své kategorii, což je jedna z našich historických předností, a že každý výrobek byl navržen, připraven a vyroben s ohledem na zdraví a bezpečnost vás, vaší komunity a celého světa. Zodpovědná krása P&G se snaží zlepšit náš svět podporou diskuze a ovlivňováním postojů, které vedou k pozitivním změnám ve společnosti i životním prostředí.

Safety cream

Kvalita a efektivita

Vše začíná pochopením rozmanitých kosmetických potřeb a přání žen a mužů po celém světě. Naše výrobky přinášejí mimořádné a znatelné výhody. Používáme vysoce kvalitní složky vycházející z vědy i přírody a naše testování výrobků jde daleko za průmyslové standardy.

Safety

Bezpečnost

Již více než 181 let je bezpečnost základem toho, co společnost P&G dělá. Před zvážením složky nebo uvedením výrobku na trh uplatňujeme nejvyšší vědecké bezpečnostní standardy, které často překračují standardy předních nezávislých a regulačních orgánů, abychom zajistili bezpečnost každé složky a aby všechny výrobky byly bezpečné a vědci, nevládními organizacemi i spotřebiteli jako bezpečné uznávané.

Sustainability

Udržitelnost

Využíváme naše značky a náš rozsah jako pozitivní sílu krásy ve světě ve prospěch lidí a planety. Zaměřujeme se na největší příležitosti, abychom se zasadili o environmentální, sociální a ekonomický dopad. Na naše obchodní partnery klademe stejně vysoké nároky jako na sebe: odpovědně využívat zdroje, chránit životní prostředí, jednat společensky odpovědným způsobem, respektovat lidská práva a snižovat ekologickou stopu.

Chcete-li se dozvědět více informací,
přečtěte si o zodpovědném získávání zdrojů pro P&G Beauty.

ZODPOVĚDNÉ ZÍSKÁVÁNÍ ZDROJŮ PRO P&G BEAUTYZODPOVĚDNÉ ZÍSKÁVÁNÍ PRVOTNÍCH SLOŽEK PRO P&G BEAUTY
Transparency

Transparentnost

Je to jednoduché. Naším cílem je odpovědět na vaše otázky o složení výrobků tak, že vám o tom poskytneme jasné, spolehlivé a dostupné informace. Jinými slovy, pokud zde nebo na stránkách značky P&G nenajdete to, co hledáte, dejte nám prosím vědět, abychom mohli dostát svému slibu.

Rovnost a začlenění

Rovnost a začlenění

Povýšili jsme rozmanitost a začlenění nad rámec zastoupení žen a prosazujeme rovnost a začlenění pro všechny lidi různých ras, etnik, kultur, vyznání, sexuálních orientací, genderových identit, schopností a původu, a to v rámci našich týmů, prostřednictvím našich produktů, v naší komunikaci a v našem dodavatelském řetězci.

Naše cíle

Cíle Ambice 2030 společnosti P&G tvoří základ cílů P&G Beauty. Pro naši platformu Zodpovědná krása P&G jsme si stanovili dodatečné dalekosáhlé cíle. Tyto cíle představují naši vizi být pozitivní silou krásy ve světě. Nastavili jsme je tak, aby nám pomohly přiblížit se k dosažení této vize, ale zatím nemáme všechny odpovědi. Společně s našimi partnery budeme naše cíle rozvíjet a aktualizovat postupně na naší cestě za poznáním.

Naše značky v akci

P&G Japan

Pantene: Silná a krásná

Už po několik let specialista na krásné vlasy, značka Pantene, podporuje onkologické pacientky v České republice, aby se navzdory svojí nemoci cítily silné a krásné, a věnuje jim paruky, aby podpořila jejich sebevědomí během náročnéjo období léčby.

P&G (Olay)

Olay: Doplnitelná budoucnost

Značky Procter & Gamble pro péči o vlasy spojily své síly a umožnily spotřebitelům, aby se rozhodovali udržitelným způsobem a zlepšili své návyky. Díky inovativnímu systému náplní, který se skládá z hliníkové lahve a sáčku s náplní, už uživatelé nemusí volit mezi krásnými vlasy, zdravou pokožkou hlavy a bohatstvím planety. Nová balení byla uvedena na trh v roce 2021 v celé Evropě u značek vlasové péče PG: Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences a Aussie, které tak umožnily milionům domácností snížit spotřebu plastů.

P&G London

Chcete-li se dozvědět více o herbáři zahrady RBG Kew, klikněte sem.

Herbal Essences: Autentické, ověřené složky

Herbal Essences je první světovou značkou péče o vlasy, která spolupracuje s Královskou botanickou zahradou (RBG – Royal Botanic Gardens) v Kew, předním světovým vědecký centrem v oblasti rostlin. Vědci z RBG Kew důkladně zkoumali klíčové rostlinné složky řady Herbal Essences Bio:renew, aby potvrdili jejich pravost a kvalitu. Bezkonkurenční znalosti zahrady RBG Kew o rostlinách a jejich síle spolu s rozmanitostí botanických sbírek zahrady z ní činí ideálního partnera značky Herbal Essences při hledání nové generace přírodních složek, které jsou bezpečné, účinné a pocházejí z udržitelných zdrojů.

Old Spice and Secret

Secret a Old Spice: Síla papíru

U příležitosti 50. výročí Dne Země byly Old Spice a Secret prvními značkami, které představily celopapírové obaly deodorantů bez obsahu plastů. Papírový tubusový obal, vyrobený z 90 % z recyklovaného papíru, opatřený certifikací Forest Stewardship Council, je zkonstruován jako „push up“, nahrazuje původní nádobu a představuje tak udržitelnou alternativu k převážně plastovým vícemateriálovým obalům. Přeměna pouhých 10 % současných obalů deodorantů na recyklovaný papír nebo jiný recyklovatelný materiál by mohla eliminovat až 680 tisíc kilogramů plastového odpadu ročně.

P&G Cape Town

Waterl<ss: Krása bez vody

Čtyři miliardy lidí se v současné době potýkají s nedostatkem vody po dobu nejméně jednoho měsíce v roce a OSN předpovídá, že do roku 2025 se s nedostatkem vody budou potýkat dvě třetiny světové populace. V lednu roku 2020 uvedla značka P&G Beauty na trh v Severní Americe řadu šamponů a kondicionérů Waterl<ss, jejichž použití nevyžaduje žádnou vodu. Značka a technologie byly původně vyvinuty a uvedeny na trh v Kapském Městě v Jihoafrické republice v době vodohospodářské krize, kdy mnoho žen zůstalo bez možnosti řádně si umýt a upravit vlasy a uvažovalo tak o jejich ostříhání.

Náš přínos

V rámci Zodpovědné krásy P&G se zavazujeme pomáhat a inspirovat ostatní, podporovat pokrok a urychlovat pozitivní změny tím, že zveřejňujeme technologie, programy a postupy. První takové příklady našeho přínosu jsou uvedeny níže a časem se podělíme o další.

Our Contribution

Příručka pro posuzování bezpečného používání rostlinných látek v kosmetických přípravcích

Komplexní příručka s reálnými příklady z minulosti, praktickými nástroji a získanými znalostmi, zahrnující poznatky z více než desetiletého publikovaného výzkumu, včetně více než 40 publikovaných rukopisů v uznávaných časopisech a více než 50 abstraktů, plakátů a prezentací předložených na odborných vědeckých kongresech a setkáních.

Bezpečné používání rostlinných látek v kosmetických přípravcích

Naši partneři

Dlouhodobá spolupráce a partnerství jsou klíčové pro připravenost na budoucnost a posunutí odpovědného růstu na další úroveň. Jsme hrdí na to, že v rámci naší poradní rady zodpovědné krásy P&G (RBAC – Responsible Beauty Advisory Council) můžeme být partnerem a spolupracovat s mnoha špičkovými světovými odborníky v různých oblastech, od biologické rozmanitosti přes odpovědné získávání složek až po udržitelnost obalů a bezpečnosti pro pokožku.

Rainforest Alliance logo

Aliance deštných pralesů (Rainforest Alliance)

„Cílem organizace Rainforest Alliance je změnit způsob, jakým svět vyrábí, získává a spotřebovává, a uvědomujeme si, že klíčem k uskutečnění této změny jsou silná partnerství. Prostřednictvím rady RBAC využívá značka P&G Beauty sílu partnerství k hledání inovativních řešení a příležitostí v oblasti udržitelnosti.“
—Samantha Morrissey, vedoucí sektoru lesních produktů

Royal Botanic Gardens - Kew logo

Královské botanické zahrady (RBG – Royal Botanic Gardens), Kew

„Partnerství Královské botanické zahrady, Kew a společnosti P&G je z hlediska vědy velmi produktivní a spojilo energii vědců z různých oborů se společným cílem odhalit chemii rostlin, aby bylo možné vyrábět účinné kosmetické produkty, s tím, že tyto rostliny musí být trvale udržitelné a musí podporovat život komunit, které o ně pečují.“
—Monique Simmonds, PhD, zástupkyně ředitele pro vědu

WWF logo

Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund)

Světový fond na ochranu přírody se společností P&G dlouhodobě a rozsáhle spolupracuje a ceníme si inovací, důvěry a transparentnosti. RBAC spojuje různé myšlenkové směry s cílem vytvořit odpovědný globální dodavatelský řetězec. Když jsou výzvy k ochraně naší planety tak složité, jsou i řešení ze své podstaty složitá. RBAC nabízí proaktivní přístup k vyhledávání a sdílení znalostí.“
—Mary Ta, ředitelka programu, výzkum a vývoj v oblasti udržitelnosti

Skin Health Alliance - logo

Aliance pro zdravou pokožku (SHA – Skin Health Alliance)

„Blaho spotřebitelů a environmentální dopad výrobků, které používají, jsou jádrem étosu Aliance pro zdravou pokožku. Náš vztah s P&G Beauty trvá již více než deset let, během nichž společnost P&G důsledně prokazuje, že její přísné standardy v oblasti zdraví a životního prostředí jsou v souladu s našimi vlastními.“
—Dr. Thivi Maruthappu, dermatoložka, SHA

RSB logo

Kulatý stůl pro udržitelné biomateriály (RSB – Roundtable on Sustainable Biomaterials)

Kulatý stůl pro udržitelné biomateriály je hrdým technickým partnerem společnosti P&G, který poskytuje poradenství a vedení související se získáváním materiálů. RBAC, který je partnerem různých organizací, sdružuje neocenitelnou znalostní základnu umožňující přijímat rozhodnutí na základě celého spektra aspektů udržitelnosti.“
—Nicola Noponen, globální technický poradce

Shift logo

Shift

Shift, jakožto přední neziskové centrum odborných znalostí týkajících se Hlavních zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv, poskytuje poradenství globálním společnostem, které pracují na zavedení dodržování lidských práv napříč svým provozem a hodnotovým řetězcem. Spolupracujeme s partnery jako je společnost P&G, kteří to s řešením problémů v oblasti lidských práv myslí vážně, abychom jim pomohli vytvořit změnu, která povede k lepším výsledkům pro lidi.“
—Rachel Davis, viceprezidentka, Shift

Úspora elektrické energie, třídění plastů, neplýtvání vodou, to jsou jen některé ze základních kroků, které může každý z nás podniknout k ochraně životního prostředí, ve kterém žijeme. Aby společnost P&G tato základní pravidla nenuceně předala těm nejmenším, připravila pro děti a jejich rodiče speciální galaktickou hru, která je naučí chránit naši planetu. Planetu, která je naším domovem.