Náš závazek #BeCrueltyFree

Photo – Be cruelty free

Náš závazek #BeCrueltyFree

Vyzýváme ke globálnímu ukončení testování kosmetických výrobků na zvířatech, a jsme pyšní, že jsme partnerem kampaně Humane Society International v rámci #BeCrueltyFree, abychom tuto vizi podpořili.

Naše podpora kampani #BeCrueltyFree je dalším krokem v našem dlouhodobém závazku dosáhnout toho, že testy na zvířatech budou minulostí. Naše úsilí začalo před 40 lety průběžným výzkumem, investicemi a partnerstvími zaměřenými na vývoj a propagaci alternativ k testování na zvířatech. Toto úsilí přispělo k vyššímu dobru, umožnilo nám i ostatním vyvinout výrobky, které nebyly testovány na zvířatech. Mezi naše přispění patří:

Developed icon

Investice ve výši téměř 480 milionů USD do alternativ k testování na zvířatech v průběhu 40 let. Naši výzkumníci předložili více než 25 metod bez testování na zvířatech a zveřejnili více než 1 000 vědeckých článků.

Hand-Shake

Partnerství s předními mezinárodními organizacemi na ochranu zvířat, akademickými institucemi a průmyslovými sdruženími s cílem propagovat používání metod bez testování na zvířatech a s cílem zamezit krutostem na zvířatech na celém světě.

Icon megaphone

Hlásání veřejného používání metod bez testování na zvířatech a přijetí postoje vědci a rozhodujícími činiteli po celém světě po více než 25 let.

Humane Society International logo
Human Toxicology Project Consortium
Seidle

Po dobu více než 20 let organizace v rámci Humane Society spolupracují se společností Procter & Gamble, aby uspíšily vývoj a přijímání zákonů proti testování na zvířatech. S velkou radostí vítáme společnost P&G jako oficiálního podporovatele naší kampaně #BeCrueltyFree, abychom dosáhli legislativního zákazu obchodu a testování kosmetických výrobků na zvířatech na všech velkých trzích s kosmetickými výrobky po celém světě.

Troy Seidle,

Viceprezident společnosti Humane Society International

Victor Aguilar

Je naším potěšením podpořit společnost Humane Society International v boji za ukončení testování kosmetických výrobků na zvířatech. Společnost Procter & Gamble již investovala téměř 480 milionů dolarů za posledních čtyřicet let do vývoje metod testování bez zvířat a budeme i nadále působit v této oblasti, abychom společnou prací dosáhli cíle, čili trvalého ukončení testů na zvířatech.

Victor Aguilar,

ředitel výzkumu, vývoje a inovací společnosti Procter and Gamble

Využití naší vědecké činnosti pro dobro věci

Společnost P&G již desetiletí investuje do vývoje metod testování bez zvířat a je také sponzorem a předním přispěvatelem na každém světovém kongresu o metodách testování bez zvířat, kde se setkávají tisíce vědců, politiků a rozhodujících činitelů. Jsme nadále partnerem předních mezinárodních organizací na ochranu zvířat, akademických institucí, průmyslových sdružení a rozhodujících činitelů s cílem propagovat alternativy k testování na zvířatech a dosáhnout jejich uzákonění. Společně jsme již mnohého dosáhli. Ukončili jsme testování našich kosmetických výrobků na zvířatech již před mnoha lety. Ve skutečnosti společnost P&G již netestuje na zvířatech žádné spotřebitelské výrobky, pokud to nevyžaduje zákon, a zavázali jsme se, že testy na zvířatech budou již minulostí.

Kathy-Guilermo

P&G se nadále účastní mezinárodnícho vědeckého konsorcia PETA s cílem pracovat se zákondárci na ukončení testování na zvířatech. Lidé z P&G přinášejí důležitou odbornost a pomáhají řešení urychlit.

Kathy Guillermo,

Viceprezidentka společnosti pro etické zacházení se zvířaty Ethical Treatment of Animals (PETA)

Konkrétní příspěvky pro ukončení testování na zvířatech

Průkopnictví v ukončení očního testování Společnost P&G se podílela na průkopnickém očním testování bez použití testů na zvířatech, a to pomocí zkoušek buněčných kultur a rekonstruované lidské tkáně. Základem naší práce v této oblasti bylo vést hlavní mezinárodní programy a činnosti v odvětví, to vše s cílem optimalizovat testování bez zvířat, rozšířit využití nových metod na všechny typy složek a zajistit zákonné schválení. Toto úsilí přispělo k dobru a umožnilo společnosti P&G a všem z odvětví vyvíjet bezpečné výrobky bez krutosti.

Amy-Kathleen

Společnost P&G byla hlavním přispěvatelem projektu mezinárodního vědeckého konsorcia PETA, aby společně zajistili náhradu králíků při testování spotřebitelských výrobků na podráždění očí a pokožky.

Amy Clippinger,

PhD, ředitelka Mezinárodního vědeckého konsorcia PETA a oddělení zákonného testování pro USA organizace PETA

Vynález první neživočišné alternativy pro testování podráždění pokožky

Vědci z P&G vynalezli jednu z prvních neživočišných metod testování alergické reakce pokožky, která byla nedávno schválena hlavními orgány. Tato metoda představuje milník v ukončení nutnosti testování na zvířatech. Za tuto průlomovou inovaci byli přední vědci z P&G uznáni třetími stranami a předními skupinami na ochranu zvířat. Tyto odkazy uvádí informace o této průlomové metodě testování podráždění pokožky:

Frank Gerberick přejímá ocenění za moderní alternativy

Vítězové ceny Lushprize 2015