Udržitelnost

Woman is playing with children
Sustainability Icon

Krok za krokem snižujeme svou ekologickou stopu

Záleží nám na tom, abychom používali udržitelné technologie. Proto jako společnost chceme nabízet značky šetrné k životnímu prostředí, které mohou spotřebitelé odpovědně používat. Víme, jak je to důležité, a jsme odhodláni učinit pro to maximum.

Naše cíle

Během Týdne Země v roce 2018 jsme zveřejnili nové cíle udržitelnosti životního prostředí nazvané Ambice do roku 2030. Tyto dalekosáhlé cíle mají společný účel: umožnit a inspirovat pozitivní dopad na životní prostředí a společnost a zároveň přinášet hodnotu naší společnosti a zákazníkům.

Ve snaze řešit dva z nejnaléhavějších ekologických problémů, které svět trápí – omezené zdroje a rostoucí spotřebu – se chceme zaměřit na čtyři konkrétní oblasti:

Sustainability: 100% Renewable energy

Udělat vše pro odpovědnou spotřebu, obaly, ingredience a bezpečnost

Sustainability: Reduce our footprint - Icon

Snížit naši ekologickou stopu, chránit lesy a zlepšit životní podmínky drobných pěstitelů palem

Sustainability: Advance recycling solutions - Icon

Zajistit, aby se obaly nedostávaly do oceánu, chránit vodu a podporovat recyklaci

Sustainability: Integrate sustainability into business plans - Icon

Vzdělávat zaměstnance, zahrnout udržitelnost do podnikatelských záměrů a odměňovat pokroky v této oblasti

VÍCE INFORMACÍ

Protože se nám povedlo významně pokročit s cíli do roku 2020, stanovili jsme si do budoucnosti cíle ještě ambicióznější. Zaměřili jsme se na zlepšení naší efektivnosti a snížení ekologické stopy ve třech oblastech, o kterých se dočtete zde. Kliknutím přejděte do každého oddílu.

Ochrana vody

Adult washes dishes

Během posledních dvou desetiletí naše týmy rozvíjely inovativní způsoby, jak recyklovat a snižovat spotřebu vody v našich továrnách, a jak pomáhat snižovat její spotřebu i ve vašich domácnostech.

Adult working in factory

Snižování naší spotřeby vody

Cíl do roku 2020: snížit spotřebu pitné vody o 20 %

100% to our 2020 goal

Snížili jsme naši spotřebu o více než 27 % na výrobní jednotku

V posledních pěti letech spolupracujeme s odborníky z institutu World Resources Institute v rámci projektu Aqueduct na vytvoření postupu, který nám umožňuje určit, které továrny a zařízení dodavatelů mají omezený přístup k vodě.

Díky řešení rizik na těchto místech jsme byli schopni omezit používání sladké vody. Například naše továrna Bounty a Charmin v kalifornském Oxnardu snížila svou spotřebu o 28 %.

Washing the dishes

Pomáháme vám šetřit vodou v domácnostech

Cíl do roku 2020: poskytnout jedné miliardě lidí přístup k výrobkům podporujícím hospodárné využívání vody

61% to our 2020 goal

Poskytli jsme přístup pro více než 610 milionů spotřebitelů

K použití mnoha výrobků P&G je nezbytná voda. Usilovně proto hledáme způsoby, které vám umožní spotřebovat méně vody, a přesto plně využívat všech výhod výrobků.

Cascade Platinum Action Pacs

Tablety do myček nádobí Cascade Platinum Action Pacs odstraňují zaschlé zbytky jídla tak efektivně, že můžete ušetřit více než 70 litrů vody na jedno mytí.*

Swiffer WetJet

Domácnosti používající systém Swiffer Wet nebo WetJet mohou ušetřit více než 250 litrů vody ročně v porovnání s vytíráním podlahy pomocí obyčejného kbelíku a mopu.

American Forest & Paper Association

Ocenění za udržitelnost pro rok 2016 v kategorii voda

American Forest & Paper Association

Snižování odpadu

Environmentally friendly factory

Máme představu, že jednoho dne nebude naprosto žádný odpad z domácností a výroby končit na skládkách. Abychom inspirovali ostatní a ukázali cestu, jak toho dosáhnout, soustředíme se teď právě na tento cíl.

Adult holding manufacturing waste

Recyklace výrobního odpadu

Cíl do roku 2020: Žádný výrobní odpad na skládky

72 % našeho výrobního odpadu už tento cíl plní.

72 % našeho výrobního odpadu už tento cíl plní

Od roku 2007 náš program Global Assets and Recovery Purchases (GARP) zabránil tomu, aby téměř 700 000 metrických tun odpadu skončilo na skládce, protože pro něj našel alternativní použití.

Pampers Baby Dry

V Číně se vysoce absorpční materiály Pampers používají k výrobě hnojiva, které dokáže dlouho zadržet vodu, takže místní mohou osazovat i nehostinné oblasti, například v poušti Gobi.

Always Pads

V našem zařízení v japonském Akaši se zbytky vložek Always recyklují na absorpční podestýlku pro kočky.

Pomáháme vám snižovat odpad

Ve světě, kde je stále důležitější žít podle ekologických pravidel, musíme vyrábět produkty udržitelné z hlediska ochrany životního prostředí. Proto se neustále snažíme zlepšovat naše obaly tak, aby byly co nejefektivnější a nejšetrnější k přírodě.

Recyklované suroviny v našich výrobcích a obalech používáme už od 80. let minulého století. Dokonce jeden z našich vlastních vědců vynalezl udržitelnou technologii, která recykluje druh plastu, který se předtím recyklovat nedal – a my tak můžeme snižovat množství odpadu ještě víc.

Také pomáháme spotřebitelům snižovat jejich ekologickou stopu tím, že spolupracujeme s programy, jako je Waste to Worth, a organizacemi Recycling Partnership, Closed Loop Fund nebo Materials Recovery for the Future.

Cíl do roku 2020: Zajistit recyklaci 90 % všech obalů

96% to our 2020 goal

86 % obalů P&G se považuje za recyklovatelné

Dawn Ultra

Dawn Ultra má v každé kapce třikrát větší odmašťovací sílu** – a proto umyje více nádobí menším množstvím a ušetří až 25 000 tun plastů každý rok.†

Puffs Ultra Soft

Každý kapesníček Puffs Ultra Soft a Plus Lotion je třikrát silnější než podobné výrobky dalších předních značek, čímž se snižuje množství odpadu, protože jich použijete méně.

Cíl do roku 2020: Snížit velikost balení o 20 % na spotřebitele

65% to our 2020 goal

Velikost balení snížena o 13 %

Tide Purclean

Tide purclean™ je certifikovaný výrobek, který je z 65 % tvořen rostlinnými složkami a má 100 % recyklovatelný obal. Vyrábí se v továrně, která neukládá naprosto žádný výrobní odpad na skládku.

Head & Shoulders

V partnerství se společnostmi TerraCycle a SUEZ jsme vyrobili první recyklovatelnou šamponovou láhev na světě, která obsahuje až 25 % recyklovaného plastu vyplaveného z moře.

Ochrana klimatu

Drawing of windmills and forest

Naším cílem je dodržení slibu, že vám budeme přinášet „kvalitu, které můžete důvěřovat“, a přitom snižovat ekologickou stopu naší společnosti a spotřebitelů.

Cíl do roku 2020: snížit spotřebu energie o 20 %

53% to our 2020 goal

Snížili jsme absolutní emise skleníkových plynů o 16 %

Cíl do roku 2020: 30 % energie z obnovitelných zdrojů

100% to our 2020 goal

Snížili jsme spotřebu energie na výrobní jednotku o 22 %

Workers standing on a metal platform with windmills in the background

Energie z obnovitelných zdrojů v našich továrnách

Cíl do roku 2020: 30 % energie z obnovitelných zdrojů

33% to our 2020 goal

Zatím pochází 10 % energie z obnovitelných zdrojů

S našimi partnery jsme s naší větrnou farmou v Texasu přidali 52 větrných turbín a více než 125 mW elektřiny do rozvodné sítě. Tato větrná farma poskytuje 100 % elektrické energie, kterou potřebují všechny naše továrny na prací prášky a čisticí prostředky včetně Tide, Gain, Downy, Dawn, Cascade, Febreze a Mr. Clean.

Forest

Odpovědně získané suroviny

Lesy patří k našim nejlépe obnovitelným zdrojům. Spolupracujeme s mnoha organizacemi, abychom zlepšili ochranu těchto přírodních oblastí.

Jako členové Kulatého stolu udržitelné výroby palmového oleje (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) máme také zájem získávat palmový olej a jeho deriváty odpovědným způsobem.

Zásady pro ochranu životního prostředí
United States Environmental Protection Agency

Ocenění Climate Leadership Award 2017: Organizational Leader

Byli jsme oceněni za aktivní vedení při řešení otázek souvisejících se změnou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů - americká Agentura pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA), organizace Center for Climate and Energy Solutions a The Climate Registry

Tady naše práce nekončí

Tohle je jen malá ukázka našich snah o udržitelnost životního prostředí. Pro podrobný přehled o tom, co dobrého děláme všude po světě, si stáhněte naši firemní zprávu o udržitelnosti.

Všechny údaje o pokroku při plnění našich cílů se počítají od roku 2010.

* Oplachováním nádobí před jeho vložením do myčky se spotřebuje až 70 litrů vody. (Zdroj: Energy Star energystar.gov)
** Čisticí ingredience v jedné kapce oproti nekoncentrovanému výrobku hlavní konkurenční značky.
† Založeno na srovnání Dawn a podobných značek P&G prodávaných na hlavních trzích na celém světě.