VOLBA

Our lives matter
""

Rasová nerovnost je nevyhnutelnou realitou Ameriky. Nezačala u nás, ale může u nás skončit.
Pokud se rozhodneme jednat.

Tato stále se rozšiřující sbírka zdrojů, která má na nerovnost vrhnout světlo, upozornit na předsudky, podnítit dialog a spolupracovat s ostatními na společném postupu, nám pomůže jasněji vidět složité problémy, kterým čelíme – a společně jim čelit. A také nás provázet nás na cestě k přeměně rovnosti ze snu ve skutečnost. Společně můžeme dosáhnout skutečné trvalé změny, když budeme aktivně pracovat na prevenci, řešení a nápravě – individuálně i kolektivně. Pojďme začít.

Pojďme začít

Poznávání rasy může být těžké. Mluvit o rase může být ještě těžší. Je to však nezbytný krok k tomu, abychom zvýšili osobní porozumění a započali naši kolektivní akci směřující k vytvoření světa, ve kterém chceme žít.

Osoba, která čte knihu

Čtěte

Investování času do pochopení historických i současných zkušeností černochů v Americe, včetně témat, jako je systemic racism, a seznámení se s problémy, kterým v současnosti čelí asijsko-americká komunita, rozvíjí empatii, kterou lze přetavit v činy.

Více informací
Dvě ženy, které si povídají

Sledujte a poslouchejte

Zajistit, aby vaše média a zábava, tj. televize, filmy, hudba a podcasty, zahrnovaly různé hlasy. Je to snadný a vynikající způsob, jak vám (i ostatním) pomoci získat více informací týkající se rovnosti, spravedlnosti a začlenění a lépe si uvědomit skryté předsudky.

Více informací
Osoba držící smartphone a bankovní kartu

Přispějte

Řešení obtížných problémů vyžaduje zdroje. Rozhodnete-li se přispět k úsilí, které prosazuje rovnost a rovnoprávnost je to spolehlivý způsob, jak dosáhnout změny a pomoci těm, kteří to potřebují.

Více informací
nahoře fotografie davu na ulici

Angažujte se

Být pasivním podporovatelem rovnosti nestačí. Když se dobré úmysly promění ve velké či malé hmatatelné činy, dochází ke změně ve větším měřítku. Naučte se jednat jako spojenec, obhájce, aktivista a antirasista.

Více informací

Názory v přiložených zdrojích nenaznačují souhlas autorů se společností P&G a stejně tak nenaznačují souhlas společnosti P&G s názory autorů.

Naše historie

Již řadu let upozorňujeme na předsudky a nerovnost, abychom podnítili dialog, který povede k porozumění a akci. A z rovnosti jsme učinili prioritu napříč našimi značkami a globálními aktivitami. To však nestačí. Je třeba toho dělat více. Právě teď.

Společnost P&G a naše značky zvyšují své trvalé úsilí o prosazování rovnosti pro všechny. A právě teď jde zejména pro černošské a asijské Američany, kteří čelí rasismu, předsudkům a brutalitě (více informací naleznete zde).

#WashTheHate

Wash away the hate (Smyjte nenávist)

Posláním kampaně #WashTheHate je podpora solidarity všech komunit v boji proti společnému nepříteli. V době bezprecedentní krize se naše země potřebuje sjednotit, ne rozdělit.

Více informací

Občanská angažovanost

Komunity rostou a mění se v důsledku individuálního nasazení a kolektivního jednání. Nikdo to nemůže zvládnout sám. Zde je několik nápadů, jak se můžete zapojit:

Vote

Volte

Každé volby jsou důležité. Největší pozornost je věnována celostátním volbám, avšak volby na úrovni států a obcí ovlivňují téměř všechny aspekty každodenního života, včetně škol, dopravy, bydlení a veřejné bezpečnosti. S registrací a dalšími informacemi vám může pomoci řada zdrojů.

Příliš často leží břemeno úsilí o rovnost na bedrech těch, kteří jsou nejvíce na okraji zájmu. Takhle to ale fungovat nebude. Tolik potřebná změna je rozsáhlá a hluboká a vyžaduje, abychom byli aktivní všichni.

-David Taylor,
výkonný předseda představenstva a generální ředitel společnosti P&G