Lidé se Zdravotním Postižením

People with disabilities
""

Jsme odhodláni vytvářet přístupnější a otevřenější svět pro všechny, uvnitř i vně naší společnosti, a to včetně lidí s viditelným i neviditelným postižením. Uvědomujeme si svou nesmírnou odpovědnost za prosazování změn pro naše zaměstnance, prostřednictvím našich značek, našich partnerů a v našich komunitách. Uvědomujeme si také, jakou podnikatelskou příležitost máme, pokud bude naše společnost i výrobky dostupnější pro všechny. Každým dnem děláme pokroky, ale jsme si vědomi toho, že máme před sebou stále velký kus práce, abychom naši společnost, značky a služby ještě více přizpůsobili lidem s postižením.

Klikněte pro vstup do každého oddílu a dozvíte se víc.

Zaměstnanci

Zavázali jsme se ctít individualitu a jedinečný přínos našich lidí a zajistit, aby každý zaměstnanec přicházel do práce se svým pravým, autentickým já. Snažíme se vytvářet otevřené pracoviště podporující začlenění pro každého ve společnosti P&G prostřednictvím programů pro nábor a řízení, abychom rozšířili náš okruh talentů o rozmanitější nábor a zajistili všem zaměstnancům odpovídající podmínky.

Začlenění od prvního dne

Scott Vannice, vedoucí pracovník hnutí neslyšících v rámci společnosti P&G, se také zasadil o naše partnerství s Gallaudetovou univerzitou a Rochesterským technologickým institutem s cílem vytvořit zásobárnu talentů zahrnující kandidáty z řad neslyšících zaměstnanců. Výsledkem programu byli 4 neslyšící stážisté v létě roku 2020 a 2 neslyšící zaměstnanci, kteří byli přijati na plný úvazek. Více informací se dozvíte na #SigningEcosystem.

Přečtěte si více

Tento obsah je k dispozici v angličtině

Danny Lakes

Jaký je to pocit být začleněn

Zaměstnanci s osobní zkušeností s neurodiverzitou nám pomáhají přijímat neurodiverzní osoby, jako jsou osoby s autismem, ADHD, dyslexií, dyspraxií. Na pobočkách společnosti P&G ve Velké Británii, Bostonu, Kostarice a Cincinnati byly zahájeny programy, jejichž cílem je naučit se, jak jako společnost zaměstnávat tyto dynamické talenty a využívat jejich jedinečné schopnosti řešení problémů.

Přečtěte si osobní příběh našeho kolegy Dannyho Lakese o neurodiverzitě a o tom, jak začleňující postupy v práci ovlivnily jeho život.

Přečtěte si více

Tento obsah je k dispozici v angličtině

Snažíme se vyhovět zaměstnancům společnosti P&G s různými schopnostmi tím, že zahrnujeme fyzické a digitální začleňování a přístupnost na pracoviště pomocí univerzálního designu. Do mnoha našich softwarových řešení integrujeme titulky, automatické rozpoznávání řeči a zvukové popisky a zřizujeme interní centrum digitálního přístupu, které umožňuje rovný přístup ke komunikaci.

Značky

Zapojujeme spotřebitele a zaměstnance se zdravotním postižením do navrhování našich výrobků, obalů, reklamy a vybavení, abychom vytvořili přístupnější svět a nadstandardní zkušenosti pro všechny. Čím přístupnější bude svět prostřednictvím komplexních výrobků, obalů, reklamy a prostředí, tím méně lidí se bude cítit postiženo.

Značka Herbal Essences dělá svět o něco jednodušší pro lidi se slabým nebo žádným zrakem #WorldSightDay

Herbal Essences je první masově prodávaná značka vlasové kosmetiky v Severní Americe, která zavedla hmatové značení a pomáhá tak zrakově postiženým osobám rozlišit šampon od kondicionéru.

Olay

Pozměnění krycího disku u krému značky Olay

Jakmile jsme se od našich spotřebitelů dozvěděli, že se jim víčka od krému Olay špatně otevírají, shromáždili jsme různorodý tým odborníků, operátorů a spotřebitelů s poruchami zraku nebo s poruchami jemné motoriky, včetně Sama Latifa, našeho lídra pro přístupnost společnosti. Tým si uvědomil, že se nejedná o problém víčka, ale spíše o problém krycích disků. Tým prozkoumal různé návrhy, vytvořil prototypy a vyhodnotil možnosti s cílem porozumět co nejvíce bolavým místům a vyřešit je. Při posuzování návrhu byla použita i cambridgeská vylučovací kalkulačka, která měřila zrakové, obratnostní a kognitivní dovednosti potřebné k používání našich obalů. Nový disk, který byl navržen tak, aby byl přijatelnější mezi spotřebiteli s nízkou motorickou zručností nebo slabým zrakem, se nyní používá více intuitivně a zároveň se snadněji otevírá.

Budování přístupnějšího světa pro osoby se zdravotním postižením

Jsme na cestě k prosazení zvukového popisu v reklamních spotech – jednoho ze způsobů, jak prosazovat otevřenější přístup. Zavedli jsme zvukový popis ve většině našich reklam ve Velké Británii, USA a Španělsku. Zpřístupnili jsme je tak přibližně 30 milionům nevidomých nebo zrakově postižených lidí, kteří si mohou poslechnout popis vizuálních akcí. Podívejte se na ukázku reklamy na produkt Olay bez zvukového popisu pro spotřebitele se zrakovým postižením a na reklamu na produkt Olay se zvukovým popisem.

Komunity a partneři

Zapojujeme se do partnerství, která rozšiřují příležitosti a zajišťují dostupnost a začlenění, aby v komunitách, kde pracujeme a žijeme, více lidí prosperovalo.

Abychom prokázali svůj trvalý závazek k začleňování osob se zdravotním postižením, připojili jsme se k celosvětovému hnutí The Valuable 500, které staví zdravotní postižení do popředí zájmu podnikatelů. Jako členi hnutí Valuable 500 budeme i nadále:

  • zajišťovat globální zásady a postupy pro přístupnost a přizpůsobení pracoviště tak, aby vyhovovaly potřebám zaměstnanců s různými schopnostmi;
  • rozšiřovat naši nabídku talentů skrze nábor, najímání a udržení lidí s různými schopnostmi;
  • spolupracovat s vedoucími představiteli podniků na aktivním vytváření dostupných produktů a služeb, které budou odpovídat potřebám spotřebitelů se zdravotním postižením.
Blind user

Be My Eyes

Pro speciální humanitární akce pořádané agenturou Global Citizen během pandemie COVID-19 – One World: Together at Home a BET Saving Our Selves jsme spolu s našimi charitativními a vysílacími partnery spojili síly s Be My Eyes – jedinečnou platformou, která spojuje dobrovolníky s dobrým zrakem s komunitou nevidomých a slabozrakých, aby jim pomohla orientovat se v každodenním životě. Díky nadšeným kolegům ze společnosti P&G, kteří dobrovolně poskytovali osobní živý zvukový popis, mohli nevidomí nebo slabozrací lidé sledovat a užívat si tyto zábavné programy pomocí aplikace Be My Eyes. Dobrovolníci společnosti P&G byli na telefonu připraveni popsat vše, co uživatelé chtěli o události vědět. Četli program kapel, pomáhali s přístupem ke streamům a obsahu a odpovídali na otázky týkající se dění ve vysílání.

Přečtěte si více

Tento obsah je k dispozici v angličtině

Uskutečnění vize osvěty (Vision for Outreach)

Náš závazek vůči komunitě nevidomých a slabozrakých v Cincinnati trvá již 117 let. Ve spolupráci se střediskem Clovernook a kolegy a přáteli z BLV jsme během trvání pandemie COVID-19 doručili výrobky potřebným komunitám.

Přečtěte si více

Tento obsah je k dispozici v angličtině