ROVNOST ŽEN A MUŽŮ

Woman soccer player

#WeSeeEqual

Usilujeme o budování lepšího světa pro nás všechny – uvnitř i vně společnosti P&G. Svět bez genderových předsudků, s rovným hlasem a rovným zastoupením všech jednotlivců. Svět, kde si jsou všichni rovni. Když se nám to podaří, ekonomika poroste, komunity se začnou uzdravovat, podniky budou moci prosperovat a svět se stane lepším místem pro všechny.

Ve společnosti P&G se zaměřujeme na tři oblasti, na které můžeme mít největší dopad. Zaprvé využíváme našeho významného hlasu v reklamě a médiích, abychom se vypořádali s genderovými předsudky. Dále odstraňujeme překážky bránící dívkám v získávání vzdělání a ženám v ekonomických příležitostech, a to prostřednictvím firemních programů a programů jednotlivých značek a prosazováním zásad. Také vytváříme přístupné a otevřené, genderově rovné prostředí napříč společností P&G a zároveň se zasazujeme o genderovou a mezisektorovou rovnost na všech pracovištích, aby každý mohl plně využít svůj potenciál. V každé z těchto oblastí spolupracujeme s vysoce angažovanými organizacemi, které sdílejí náš závazek, a propojujeme naše zdroje, talenty a dovednosti, abychom dosáhli většího dopadu.

Zaměřujeme se na tři oblasti, kde můžeme zlepšit situaci. Klikněte pro vstup do každého oddílu a dozvíte se víc.

A couple on a couch watching women's soccer game on TV

Reklama a média

Studie #SeeHer od Asociace národních zadavatelů reklamy ukázala, že 40 % žen má pocit, že jsou vykreslovány nepřesně skrze určité formy stereotypů, objektivizace nebo oslabením charakteru. Jako jeden z největších inzerentů na světě využíváme svůj silný vliv, abychom pomohli řešit předsudky a motivovali ke změně.

Female interested in rocket and robot technology

Vzdělávání a ekonomické příležitosti

Každá dívka si zaslouží přístup ke vzdělání. A jako žena si zaslouží naplňovat svůj potenciál. Ekonomická rovnoprávnost může náš svět jenom posílit. Prostřednictvím programů naší společnosti a značek pomáháme, aby se rovnost žen a mužů stala skutečností.

female child in classroom

Always za školní docházku dívek

V některých zemích může dívčina menstruace vést k absenci ve škole – nebo způsobí, že dívka úplně ukončí školní docházku. V roce 2006 značka Always začala poskytovat africkým dívkám v pubertě osvětu a menstruační vložky. Od té doby hlásilo 78 % škol zlepšení školní docházky dívek.

The woman and the man present the presentation

Začleňující pracovní prostředí v P&G

Chceme vytvářet kulturu, kde má každý jistotu rovného zacházení a kde každý může plně rozvíjet vlastní potenciál. Proto je pro nás rovnoměrné zastoupení žen a mužů 50/50 ve všech částech společnosti velkou prioritou.

Busting Workplace Myths

Boření mýtů na pracovišti

Od Světového ekonomického fóra v roce 2018 odhaluje expozice „mýty vs. realita“ společnosti P&G mýty, které brání ženám v dosažení rovného zastoupení a kariérního postupu na pracovišti.

Naši partneři

Každý den svou prací usilujeme o svět, kde se na všechny lidi bude pohlížet stejně, ale sami to nedokážeme. Proto spolupracujeme s organizacemi, které sdílí naše odhodlání dosáhnout rovnosti žen a mužů.

 • Lean In
 • Catalyst CEO Champions For Change
 • UN Women
 • Women in the World
 • WASH United
 • Save the Children
 • #SeeHer
 • Global Citizen
 • Seneca Women
 • CARE
 • Sesame Workshop
 • World Vision
 • Network of Executive Women
 • Women’s Business Enterprise National Council
 • WEConnect International
 • LEAD Network
 • Geena Davis Institute on Gender in Media
 • Hello Sunshine Official
 • Together Live
 • Together Live
 • Women deliver
 • Vital voices
 • Women's forum
 • Makers - women's movement

Ale počkat, máme toho víc

Stále pracujeme na něčem novém. Jestli máte zájem o další informace o našich snahách prosazovat rovnost žen a mužů – např. podporou studentek na celém světě, aby studovaly přírodní vědy, matematiku a technologie – nebo pokud si chcete přečíst kompletní seznam našich partnerů, stáhněte si naši ZPRÁVU O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ROK 2021.

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ROK 2022SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI P&G

Tento obsah je k dispozici v angličtině

ZPRÁVY O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZA PŘEDCHOZÍ ROKY