ROVNOST ŽEN A MUŽŮ

Woman soccer player

Pro nás jsou rovnocenní

Mnohé naše výrobky se dělají výhradně pro ženy a muže. Dobře rozumíme jejich životu, jejich problémům a touhám. So when it comes to the gender bias they face, it’s up to us to help change the narrative.

V roce 2017 jsme spustili kampaň za rovnost žen a mužů, abychom ukázali světu, že my je považujeme za rovnocenné. Tuto kampaň viděly miliony lidí ve více než 180 zemích světa. Americká Asociace národních zadavatelů reklamy (Association of National Advertisers, ANA) ji označila za jednu z nejlepších reklam na téma začleňování v roce 2017.

Watch video: P&G #WeSeeEqual – Gender Equality

Zaměřujeme se na tři oblasti, kde můžeme zlepšit situaci. Klikněte pro vstup do každého oddílu a dozvíte se víc.

Reklama a média

A couple on a couch watching women's soccer game on TV

ANA zjistila, že 28 % reklam zobrazuje ženy negativně. Jako jeden z největších zadavatelů reklamy na světě pozvedáme svůj mocný hlas, abychom pomohli prolomit stereotypy a motivovali ke změně.

Ariel #ShareTheLoad

V Indii se 70 % dětí domnívá, že prát prádlo je povinností ženy – a toto přesvědčení je v tamější kultuře silně zakořeněno. Náš hlavní prací prášek se rozhodl tento genderový stereotyp změnit... a podnítil více než 2 miliony mužů k tomu, aby podepsali petici za pomoc v domácnosti.

Watch video: Ariel – #ShareTheLoad

Timelines | Katie Couric x SK-II

SK-II a Katie Couric chtějí v nejnovější kampani Change Destiny inspirovat ženy po celém světě k tomu, aby nakreslily svoji časovou osu a oslavovaly, že místo života podle očekávání společnosti mohou řídit svůj osud.

Watch video: The Expiry Date | SK-II #changedestiny

Fairy #MakeItFair

Ve Velké Británii 70 % žen stále dělá veškeré domácí práce. Proto se značka Fairy rozhodla odstranit „y“ ze svého ikonického loga, aby připomněla všem členům rodiny, že i oni mají přiložit ruku k dílu a aby slíbili, že to napraví.

Watch video: Fairy UK Asks: "Is housework shared fairly in your home?"

Always #LikeAGirl

50 % dívek zažije v pubertě velký propad sebejistoty, která už se jim nikdy úplně nevrátí. Značka Always se rozhodla změnit hluboký dopad slov na dívky v tom věku, a začala úslovím „jako holka“, které se běžně používá jako urážka.

Watch video: Always #LikeAGirl

Vzdělávání a ekonomické příležitosti

Female interested in rocket and robot technology

Každá dívka si zaslouží přístup ke vzdělání. A jako žena si zaslouží naplňovat svůj potenciál. Ekonomická rovnoprávnost může náš svět jenom posílit. Prostřednictvím programů naší společnosti a značek pomáháme, aby se rovnost žen a mužů stala skutečností.

Always za školní docházku dívek

female child in classroom

V některých zemích může dívčina menstruace vést k absenci ve škole – nebo způsobí, že dívka úplně ukončí školní docházku. V roce 2006 značka Always začala poskytovat africkým dívkám v pubertě osvětu a menstruační vložky. Od té doby hlásilo 78 % škol zlepšení školní docházky dívek.

Přístup ke vzdělávání pro znevýhodněné děti

female child writing in classroom

P&G v Indii poskytuje dívkám přístup ke vzdělání prostřednictvím programu Shiksha – který zvýšil jejich schopnost číst a psát z 20 % na 70 %.

Propojování žen ve vedoucích pozicích s místními podnikateli

Females working in the office

V partnerství s organizací WEConnect International naši vedoucí pracovníci navazují kontakty s podnikatelkami na celém světě a sdílejí s nimi své strategie pro rozvoj obchodních strategií a dovedností.

Začleňující pracovní prostředí v P&G

The woman and the man present the presentation

Chceme vytvářet kulturu, kde má každý jistotu rovného zacházení a kde každý může plně rozvíjet vlastní potenciál. Proto je pro nás rovnoměrné zastoupení žen a mužů 50/50 ve všech částech společnosti velkou prioritou.

Stejné rodičovské benefity

Parents with child

V roce 2017 jsme rozšířili naše zaměstnanecké benefity v 26 zemích tak, aby zahrnovaly nárok na delší rodičovskou dovolenou pro matky, otce i adoptivní rodiče po dobu prvního roku života dítěte.

Ženy podporují ženy

Women working in office

Jako zakládající firemní partner LeanIn.org pořádáme kroužky „Lean in Circles“ po celém světě. Už více než 4 000 žen se účastnilo setkání, kde se formou přímé komunikace řeší otázky kolem podnikání a kariéry.

Muži zastánci

Male advocates

V partnerství s organizací Catalyst nabízíme MARC™ (Men Advocating Real Change) – program, který učí muže zapojit srdce i mysl a angažovat se jako plnohodnotní partneři za prosazení rovnosti žen a mužů.

Vedoucí ženy ve výrobě

Woman leading a meeting

V oblasti, kde je dominance mužů tradiční součástí života společnosti, naše továrna v Bangkoku hrdě hlásí, že má ve vedení 70 % žen – a polovina z nich jsou zaměstnané maminky. Tento úspěch je z velké části dílem našich zaměstnaneckých výhod pro rodiče a kultury podporující začleňování.

National Association for Female Executives

Nejlepší společnosti pro ženy ve vedoucích funkcích

Národní asociace manažerek (National Association for Female Executives)

NAŠI PARTNEŘI

Každý den svou prací usilujeme o svět, kde se na všechny lidi bude pohlížet stejně, ale sami to nedokážeme. Proto spolupracujeme s organizacemi, které sdílí naše odhodlání dosáhnout rovnosti žen a mužů.

 • Association of National Advertisers
 • Lean In
 • Catalyst CEO Champions For Change
 • UN Women
 • Women in the World
 • WASH United
 • Save the Children
 • #SeeHer
 • Global Citizen
 • Seneca Women
 • CARE
 • Sesame Workshop
 • World Vision
 • Network of Executive Women
 • Women’s Business Enterprise National Council
 • WEConnect International
 • LEAD Network
 • Geena Davis Institute on Gender in Media

Ale počkat, máme toho víc

Stále pracujeme na něčem novém. Jestli máte zájem o další informace o našich snahách prosazovat rovnost žen a mužů – např. podporou studentek na celém světě, aby studovaly přírodní vědy, matematiku a technologie – nebo pokud si chcete přečíst kompletní seznam našich partnerů, stáhněte si naši ZPRÁVU O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ROK 2018.