Bezpečnost výrobků

Bezpečnost výrobků

Dodržujeme nejvyšší standardy

Už více než 180 let nám leží na srdci bezpečnost vaše i světa kolem vás. Proto máme tým více než 500 vědců a odborníků a každou ingredienci podrobujeme přísné bezpečnostní analýze, předtím než rozhodneme o jejím použití v některém z našich výrobků.

Náš čtyřfázový postup

Ve všem, co děláme, klademe hlavní důraz na bezpečnost. Než uvedeme na trh nový výrobek, jdeme nad rámec souladu s platnými předpisy, abychom zajistili bezpečnost každé ingredience čtyřfázovým postupem založeným na vědeckých poznatcích. Používáme stejné postupy jako světové regulační agentury a orgány, jako jsou americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), Evropská unie, Světová zdravotnická organizace a další.

Krok 1:

Pochybnost

Scientist researching ingredients

Než nějakou ingredienci použijeme, začnou naši vědci tím, že si kladou otázky. Pokud mají nějaké pochybnosti o bezpečnosti ingredience nebo jejím přínosu pro vás, nepoužijeme ji.

Krok 2:

Definice

Defining ingredient’s safe range

Pomocí stejných vědeckých standardů, jaké používají hlavní světové regulační agentury, stanovíme pásmo bezpečnosti dané ingredience.

Krok 3:

Určení

Scientist evaluating ingredients

Zhodnotíme všechny ingredience ve výrobku, abychom měli jistotu, že jsou při používání bezpečné - pro vás i pro životní prostředí. Pokud to potvrdit nemůžeme, začneme zase od základu.

Krok 4:

Svědomitost

4-Step process: Keep up with new information

Náš poslední krok nikdy nekončí. Jakmile se výrobek ocitne v obchodech, sledujeme nové informace o každé ingredienci – spolupracujeme na nových metodách bezpečnosti výrobků s regulačními agenturami a vědci mimo P&G, abychom měli jistotu, že naše poznatky budou stále aktuální.

Hlavně však nasloucháme vám - dbáme na to, aby výrobky, které navrhujeme, splňovaly vaše požadavky na bezpečnost a výkon.

Složení

Složení

Bezpečnost spotřebitelských výrobků začíná u ingrediencí. Víme, že některé z nich ve vás vzbuzují obavy a vyvolávají otázky. Zde najdete odpovědi na časté dotazy, které se týkají námi používaných ingrediencí i látek, kterým se aktivně vyhýbáme.

Seznamte se s našimi ingrediencemi