Dítě ve vaně
""

Bezpečnost
Výrobků.

Dodržujeme nejvyšší standardy

Už více než 185 let nám leží na srdci bezpečnost vaše i světa kolem vás. Proto máme tým více než 500 vědců a odborníků a každou ingredienci podrobujeme přísné bezpečnostní analýze, předtím než rozhodneme o jejím použití v některém z našich výrobků.

Náš čtyřfázový postup

Ve všem, co děláme, klademe hlavní důraz na bezpečnost. Než uvedeme na trh nový výrobek, jdeme nad rámec souladu s platnými předpisy, abychom zajistili bezpečnost každé ingredience čtyřfázovým postupem založeným na vědeckých poznatcích. Používáme stejné postupy jako světové regulační agentury a orgány, jako jsou americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), Evropská unie, Světová zdravotnická organizace a další.
""

1. Pochybnost

Než nějakou ingredienci použijeme, začnou naši vědci tím, že si kladou otázky. Pokud mají nějaké pochybnosti o bezpečnosti ingredience nebo jejím přínosu pro vás, nepoužijeme ji.

""

2. Definice

Pomocí stejných vědeckých standardů, jaké používají hlavní světové regulační agentury, stanovíme pásmo bezpečnosti dané ingredience.

""

3. Určení

Zhodnotíme všechny ingredience ve výrobku, abychom měli jistotu, že jsou při používání bezpečné - pro vás i pro životní prostředí. Pokud to potvrdit nemůžeme, začneme zase od základu.

""

4. Svědomitost

Náš poslední krok nikdy nekončí. Jakmile se výrobek ocitne v obchodech, sledujeme nové informace o každé ingredienci – spolupracujeme na nových metodách bezpečnosti výrobků s regulačními agenturami a vědci mimo P&G, abychom měli jistotu, že naše poznatky budou stále aktuální.

Hlavně však nasloucháme vám - dbáme na to, aby výrobky, které navrhujeme, splňovaly vaše požadavky na bezpečnost a výkon.

Složení

Složení

Bezpečnost spotřebitelských výrobků začíná u ingrediencí. Víme, že některé z nich ve vás vzbuzují obavy a vyvolávají otázky. Zde najdete odpovědi na časté dotazy, které se týkají námi používaných ingrediencí i látek, kterým se aktivně vyhýbáme.

Seznamte se s našimi ingrediencemi