Rozmanitost a Začleňování

Children with adults
Diversity & inclusion Icon

Závazek, na který jsme hrdí

Lidé, kteří používají naše výrobky každý den, jsou stejně rozmanití jako svět, ve kterém žijeme. Čím více se jim dokážeme přiblížit, tím lépe můžeme pochopit jejich potřeby. A plnit jejich očekávání.

Začleňování se děje tam, kde jsou lidé ochotní se překonávat. Povzbuzujeme naše zaměstnance, aby v práci každý den dávali vyniknout své jedinečnosti a přispívali do společného tím, co je v nich nejlepší. Protože když bude využita každá jejich schopnost a vyslyšen každý jejich hlas, může nastat pozitivní změna.

Každý člověk musí být oceňován. Každý člověk musí být začleněn. Každý člověk pak může předvést, co je v něm nejlepší.

Takoví jsme, tomu věříme a tak pracujeme – každý den.

Klikněte pro vstup do každého oddílu a dozvíte se víc.

People celebrating love

Zastánci rozmanitosti

Každý rok ve Spojených státech hrdě oslavujeme bohatství různých kultur našeho světa, například během Měsíce afroamerické historie, Měsíce hispánského dědictví, Týdne hrdosti nebo Týdne pro rozmanitost a začleňování. Naším cílem je oslavovat naše lidi, potěšit více zákazníků, lépe řešit jejich problémy a samozřejmě také růst jako společnost.

Naším cílem je bezvýhradně se zaměřit na lepší vzájemné pochopení skrze úctu, začleňování a zlepšování života uvnitř i vně našeho podniku.

-Marc Pritchard, výkonný ředitel značky a výkonný sponzor African Ancestry Leadership Network

Ochota veřejně diskutovat o složitých tématech genderu a rasových předsudků vysílá silné poselství našim zaměstnancům, že jejich vlastní zkušenosti jsou pro nás důležité.

-Deborah P. Majorasová,

ředitelka pro právní záležitosti a tajemnice, výkonná sponzorka GABLE

Adults with laptops talking by the desk in office

Rozmanitost a začleňování na našich pracovištích

Na každém z našich zaměstnanců záleží, jestli se nám podaří plnit naše poslání. Podívejte se, jak to děláme každý den.

Diversity Inc.

Nejlepších 50 společností pro rozmanitost

Diversity Inc.

Spřízněné skupiny

Naše spřízněné skupiny jsou klíčové pro to, aby se zaměstnanci cítili respektováni. Spojujeme se s těmito skupinami po celém světě, abychom lépe porozuměli jejich potřebám, a tím i potřebám našich zákazníků.

Globální

Podívejte se, co všechno děláme pro své zaměstnance, od lepších podmínek pro zaměstnance zakládající rodinu po klouzavou pracovní dobu v našich kancelářích.

Když budeme neustále zapojovat naše rozmanité schopnosti a talenty do řešení příležitostí a problémů, budeme zákazníkům sloužit způsobem, který je pro ně přínosný.

-William P. Gipson, ředitel pro rozmanitost a začleňování

Tady naše práce nekončí

Pro více informací o našem úsilí v otázkách rozmanitosti a začleňování si stáhněte naši ZPRÁVU O FIREMNÍM OBČANSTVÍ ZA ROK 2020.