Rozmanitost a Začleňování

Children with adults
Diversity & inclusion Icon

Závazek, na který jsme hrdí

Lidé, kteří používají naše výrobky každý den, jsou stejně rozmanití jako svět, ve kterém žijeme. Čím více se jim dokážeme přiblížit, tím lépe můžeme pochopit jejich potřeby. A plnit jejich očekávání.

Začleňování se děje tam, kde jsou lidé ochotní se překonávat. Povzbuzujeme naše zaměstnance, aby v práci každý den dávali vyniknout své jedinečnosti a přispívali do společného tím, co je v nich nejlepší. Protože když bude využita každá jejich schopnost a vyslyšen každý jejich hlas, může nastat pozitivní změna.

Každý člověk musí být oceňován. Každý člověk musí být začleněn. Každý člověk pak může předvést, co je v něm nejlepší.

Takoví jsme, tomu věříme a tak pracujeme – každý den.

Klikněte pro vstup do každého oddílu a dozvíte se víc.

Zastánci rozmanitosti

People celebrating love

Každý rok ve Spojených státech hrdě oslavujeme bohatství různých kultur našeho světa, například během Měsíce afroamerické historie, Měsíce hispánského dědictví, Týdne hrdosti nebo Týdne pro rozmanitost a začleňování. Naším cílem je oslavovat naše lidi, potěšit více zákazníků, lépe řešit jejich problémy a samozřejmě také růst jako společnost.

Zpochybňování toho, co je v odvětví běžné

Náš tým zapálených vědců, stylistů a dermatologů afrického původu (African Ancestry, AA) našel emoční a dějinné souvislosti toho, proč vlasy afrického původu nebyly přijaty jako běžný standard krásy v odvětví kosmetiky a péče o tělo. Nová řada Pantene Gold Series – navržená speciálně pro vlasy žen afrického původu – tento trend zpochybňuje a oslavuje silné AA ženy a jejich neuvěřitelné vlasy.

Watch video: P&G Scientists That Had a Vision – Black History Month

Podporujeme hrdost na celém světě

Jsme hrdí, že máme organizace gayů, hetero spojenců, bisexuálů, leseb a transsexuálů (GABLE) s více než 5 000 členy v 43 zemích světa. V roce 2017 jsme sponzorovali světový průvod hrdosti World Pride Parade v Madridu a účastnili jsme se 25 dalších průvodů na pěti kontinentech. Ale nezastavíme se jen u Týdne hrdosti – podívejte se, jak podporujeme zaměstnance P&G každý den.

Watch video: P&G – 100% of Me

Naším cílem je bezvýhradně se zaměřit na lepší vzájemné pochopení skrze úctu, začleňování a zlepšování života uvnitř i vně našeho podniku.

-Marc Pritchard, výkonný ředitel značky a výkonný sponzor African Ancestry Leadership Network

Ochota veřejně diskutovat o složitých tématech genderu a rasových předsudků vysílá silné poselství našim zaměstnancům, že jejich vlastní zkušenosti jsou pro nás důležité.

-Deborah P. Majorasová,

ředitelka pro právní záležitosti a tajemnice, výkonná sponzorka GABLE

Rozmanitost a začleňování na našich pracovištích

Adults with laptops talking by the desk in office

Na každém z našich zaměstnanců záleží, jestli se nám podaří plnit naše poslání. Podívejte se, jak to děláme každý den.

Už čtvrtý rok za sebou jsme ocenili vynikající práci zaměstnanců P&G na celém světě, kteří svým příkladem a inspirativním vůdcovstvím prosazovali iniciativy na podporu rozmanitosti a začleňování.

Připojili jsme se k 400 dalším společnostem prostřednictvím programu pro rozmanitost a začleňování CEO Action a k více než 50 světovým lídrům prostřednictvím CEO Champions for Change organizace Catalyst, abychom podpořili rozhovory v naší společnosti.

Víme, jak důležitá je rozmanitost na pracovišti. Proto oslovujeme, najímáme a udržujeme v týmu nejrůznější typy lidí, abychom dovedli lépe pochopit svět a naše spotřebitele. Abychom si udrželi jejich talent, vytváříme příležitosti a investujeme do plánu na nábor, udržení a rozvoj těchto zaměstnanců až k výkonným pozicím ve vedení společnosti.

Náš program pro rozmanitost dodavatelů už více než 40 let uzavírá smlouvy s podniky, které vlastní ženy nebo příslušníci menšin včetně válečných veteránů, lidí se zdravotním postižením a členů LGBT komunity. Když bude síť našich dodavatelů odrážet rozmanitost našich spotřebitelů, zaměstnanců a zúčastněných stran, bude z toho mít prospěch celá společnost.

Navštivte stránku našich dodavatelů

Diversity Inc.

Nejlepších 50 společností pro rozmanitost

Diversity Inc.

Spřízněné skupiny

Naše spřízněné skupiny jsou klíčové pro to, aby se zaměstnanci cítili respektováni. Spojujeme se s těmito skupinami po celém světě, abychom lépe porozuměli jejich potřebám, a tím i potřebám našich zákazníků.

Globální

CWLT se věnuje kariérnímu růstu žen, aby jejich schopnosti a názory byly zastoupeny v celé společnosti a na všech úrovních vedení. Tým je aktivně zapojen do akcí a programů, které propagují mentorství, sponzorství, rozvoj vůdčích schopností a zvyšování zastoupení žen na všech úrovních.

GABLE prosazuje vytváření takového pracovního prostředí, které umožní zaměstnancům vnášet do práce celou svou osobnost i s její rozmanitostí. To, co začínalo jako severoamerická síť na podporu rovnoprávnosti a rozmanitosti na pracovišti pro LGBT zaměstnance, se rozrostlo do podpůrné celosvětové komunity – s pobočkami ve všech částech světa. Původní úsilí řadových zaměstnanců se rozvinulo do silných spojenectví, která podporují individualitu a začleňování.

P&G podporuje rozmanitost lidí se zdravotním postižením na pracovišti. Skupina PWD zvyšuje povědomí o problémech, s kterými se potýkají lidé se zdravotním postižením, a podporuje zaměstnance, kteří mají rodinné příslušníky se zdravotním postižením. Také se snaží vytvářet pracovní prostředí, které ochotně začlení každého zaměstnance bez ohledu na jeho mentální nebo tělesné omezení.

Podívejte se, co všechno děláme pro své zaměstnance, od lepších podmínek pro zaměstnance zakládající rodinu po klouzavou pracovní dobu v našich kancelářích.

Když budeme neustále zapojovat naše rozmanité schopnosti a talenty do řešení příležitostí a problémů, budeme zákazníkům sloužit způsobem, který je pro ně přínosný.

-William P. Gipson, ředitel pro rozmanitost a začleňování

Tady naše práce nekončí

Pro více informací o našem úsilí v otázkách rozmanitosti a začleňování si stáhněte naši ZPRÁVU O FIREMNÍM OBČANSTVÍ ZA ROK 2018.