Lidé hovořící na jevišti

SDÍLENÍ PŘÍBĚHŮ
PROSTŘEDNICTVÍM LGBTQ+ FILMŮ

Prostřednictvím osobních příběhů, rozhovorů a individuálních vztahů můžeme pomoci odhalit předsudky, navázat lidský kontakt a změnit srdce a myšlení. Společnost P&G autenticky odráží hlasy LGBTQ+ komunity a produkuje oceňované filmy, které posilují příběhy LGBTQ+ komunity.

Coded

Film Coded: Skrytá láska J. C. Leyendeckera oslavuje významného ilustrátora a jeho jemné začlenění LGBTQ+ obrazů do jeho reklamních děl. Prostřednictvím inspirativního vyprávění příběhu Coded znovu objevujeme Leyendeckerovu lásku a dílo na pozadí současného boje za přijetí LGBTQ+ komunity.

J.C. Leyendecker před malířským stojanem

They Will See You (Uvidí vás)

V krátkém filmu "They Will See You" se společnost P&G zabývá historií zobrazování LGBTQ+ osob v reklamě a sdílí svou cestu k autentickému zobrazování LGBTQ+ osob. Seznamte se s inspirativními lidmi, jejichž životy ovlivnilo větší zastoupení na filmovém plátně.

Out of the Shadows (Ze stínů)

Film "Out of the Shadows" vypráví příběh skupiny gayů a leseb z centrály společnosti P&G v Cincinnati, kteří na počátku 90. let odvážně spojili své síly v boji za rovná práva na pracovišti. Byl to těžký boj - čelili konzervativní kultuře uvnitř společnosti i v celém Cincinnati. Tito průkopníci však byli neúnavní - a zvítězili.

The Words Matter (Na slovech záleží )

Před 30 lety, v době vrcholící epidemie AIDS, se v jednom z nejkonzervativnějších amerických měst náš kolega Michael Chanak zasadil o ochranu LGBTQ+ komunity. "Na slovech záleží" se snaží uctít Michaela za jeho dar generacím zaměstnanců společnosti P&G.

NAŠI PARTNEŘI

Naši partneři nás spojují s jedinečnými komunitami, kterým sloužíme.

Glaad-Logo