P&G Věda o dobrých životních podmínkách zvířat

P&G Věda o dobrých životních podmínkách zvířat

Ve společnosti Procter & Gamble (P&G) je bezpečnost lidí, kteří používají naše výrobky, již 180 let ústředním bodem naší práce. Stejně tak dbáme na dobré životní podmínky zvířat a testování produktů bez použití zvířat. Naši cestu bez krutosti (cruelty free) jsme zahájili před více než 40 lety jako průkopníci ve vývoji metodik nového přístupu (NAM).

Virtuální stánek P&G

Virtuální stánek společnosti P&G na Světovém kongresu o alternativách a používání zvířat v biologických vědách (WC11) 2021

Naším konečným cílem je vybudovat schopnosti v oblasti alternativ bez použití zvířat na celém světě. Abychom se o naše poselství podělili po celém světě, publikovali jsme náš výzkum ve více než 1 000 recenzovaných vědeckých článcích v mnoha vědeckých časopisech a prezentovali naši práci na nesčetných mezinárodních konferencích. Nadále se důrazně zasazujeme o regulační přijetí metod bez použití zvířat, abychom pomohli udělat testování na zvířatech zastaralým.

Konkrétní přínos společnosti P&G k eliminaci testování na zvířatech:

Vědci společnosti P&G vynalezli jednu z prvních alternativních metod testování kožních alergií bez použití zvířat, kterou nedávno schválily klíčové úřady. Tato metoda představuje milník v eliminaci potřeby testování na zvířatech.

Porozumění senzibilizaci kůže
Díky poznatkům o tom, jak probíhají dvě fáze senzibilizace kůže, vytváří společnost P&G nové způsoby, jak bezpečně a efektivně testovat naše výrobky pomocí metod bez použití zvířat.

Průkopnická role společnosti P&G při vývoji posouzení bezpečnosti bez použití zvířat

Další vědeckou oblastí, kterou odborníci společnosti P&G vedou, je metoda Read-Across, která umožňuje předpovídat bezpečnostní profil nově zaváděných složek na základě chemických a biologických vlastností známých složek.

Následující dokument ve formátu PDF obsahuje podrobnější informace o tom, jak společnost P&G tento postup realizuje, včetně:

  • Historie testování bezpečnosti ve společnosti P&G
  • Našich pokroků v testování senzibilizace kůže
  • Hodnocení našeho testování bez použití zvířat
  • Vývoje nových přístupů
  • Našich kroků při hodnocení metodou Read-Across

Průkopnictví v eliminaci očních testů
Společnost P&G se podílela na průkopnickém testování očí bez použití zvířat pomocí testů na buněčných kulturách a rekonstruované lidské tkáni. Základním kamenem naší práce v této oblasti bylo vedení klíčových mezinárodních programů a průmyslových aktivit, jejichž cílem bylo optimalizovat tyto testy bez použití zvířat, rozšířit jejich použití na všechny typy složek a zajistit jejich regulační přijetí. Toto úsilí přispívá k vyššímu dobru a umožňuje společnosti P&G a celému průmyslu vyvíjet bezpečné výrobky bez krutosti (cruelty free výrobky).

Amy Clippinger, prezidentka PETA Science Consortium International

Společnost P&G se významně podílela na projektu, který Mezinárodní vědecké konsorcium PETA spoluorganizuje s cílem nahradit používání králíků při testování dráždivosti očí a kůže a žíravosti spotřebních výrobků.

Amy Clippinger,
Prezidentka PETA Science Consortium International